Over de Spoorwegen

 • NMBS is het belangrijkste vervoersbedrijf van het land. Van Antwerpen tot Aarlen, van Oostende tot Eupen: de trein rijdt tot in de verste uithoeken van België. Veilig, steeds strevend naar stiptheid, ecologisch verantwoord en altijd ten dienste van de klant. Nationaal of over de landsgrenzen: NMBS vervoert en brengt in vervoering.

  Wie bij NMBS werkt, komt niet alleen terecht in een bedrijf in beweging, maar hoort meteen ook bij de spoorwegfamilie, waar samenwerking, solidariteit en respect geen loze woorden zijn. Je kan er volop timmeren aan een carrière met vaart en zo mee een sleutelrol spelen in het Belgische mobiliteitsverhaal.

 • Infrabel is de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet. Sporen, wissels, seinen, overwegen of hoogspanningsmasten: dag en nacht waakt Infrabel erover dat alles werkt zoals het hoort.

  De medewerkers ontwikkelen, onderhouden en moderniseren de infrastructuur. Infrabel biedt een veilig en betrouwbaar spoornet voor alle treinen van morgen, met de meest geavanceerde technologieën.

  Infrabel verdeelt de beschikbare spoorcapaciteit en coördineert alle spoortrajecten op het Belgische net.

 • Zin om mee te bouwen aan de trein van morgen? De juiste medewerker voor de juiste spoorwegjob, dat is de taak van HR Rail.

  HR Rail is de wettige werkgever van al het personeel van de Belgische Spoorwegen. Het merendeel daarvan werkt in de praktijk bij de NMBS en Infrabel.

  HR Rail beheert voor deze bedrijven het sociaal overleg en werkt aan een moderne HR-dienstverlening op vlak van rekrutering en selectie, interne mobiliteit en carrière, personeelsadministratie, payroll en sociale voordelen. Daarnaast heeft HR Rail een eigen spoorwegacademie (Train@Rail), een medische dienst en organiseert ze een externe dienst voor preventie en bescherming op de werkplek. 

De NMBS doet de reizigerstreinen rijden, in België en over de landsgrenzen. De spoorwegen geven iedereen de kans om zich te verplaatsen op een milieuvriendelijke manier en spelen zo een sleutelrol in het mobiliteitsvraagstuk.  Dat kan enkel dankzij de inzet, passie en vakkennis van alle personeelsleden. Want bij de NMBS maak jij mee het verschil: van de mensen achter het loket tot de treinbegeleider en –bestuurder, van het personeel dat de treinen onderhoudt tot de mensen die van de stations aangename plekken maken, van de teams die mindervalide reizigers de trein ophelpen tot de Securail-agenten die zorgen voor een veilig gevoel: elk talent zorgt er op zijn eigen manier voor dat de NMBS op het juiste spoor zit.

Al die talenten streven hetzelfde doel na: een zo kwaliteitsvol mogelijke dienstverlening voor de klant. Met daarbij de twee allerbelangrijkste prioriteiten: steeds ijveren voor een veiliger en stipter treinverkeer.

Stipter, dankzij de mensen van de werkplaatsen waar de treinen worden onderhouden zodat ze elke dag opnieuw honderdduizenden reizigers op hun bestemming kunnen brengen. Stipter, ook dankzij de onderstationschefs die van de eerste tot de laatste trein alles in goede banen trachten te leiden.

Veiliger, dankzij de vakkennis van de treinbestuurders, die heel hun loopbaan lang extra opleidingen krijgen en zo steeds op de hoogte zijn van de nieuwste treintechnologieën. Veiliger, ook dankzij de mensen van Securail, die steeds een oogje in het zeil houden in de stations en de trein.

Kwaliteitsvol, dankzij de inzet van al de medewerkers. De glimlach van de treinbegeleider die je dag goed maakt of de helpende hand van het verkooppersoneel: iedereen staat klaar om de klant, elk met zijn eigen noden, te helpen. Geen klant is dezelfde. Kwaliteitsvol, ook dankzij de mensen achter de schermen die van het station een aangename plek maken, vlot toegankelijk en vol leven.

De NMBS doet bovendien meer dan enkel de treinen laten rijden. De spoorwegmaatschappij maakt van de stations ontmoetingsplaatsen en mobiliteitsknooppunten. De NMBS houdt de historische rijkdommen van het spoor in ere en denken tegelijk na over de treinen van de toekomst, in een bedrijf met volgehouden aandacht voor duurzaamheid. Dat betekent respect en kansen voor iedereen, ongeacht diploma, leeftijd of afkomst. Bij de NMBS moet iedereen zich welkom voelen.

Meer info op www.nmbs.be

Veiligheid voorop

De klanten én de samenleving eisen eerst en vooral een steeds veiliger spoorsysteem. Veiligheid staat dan ook meer dan ooit centraal in het denken en doen van Infrabel.

 

Treinen op tijd

Treinen die op tijd rijden vormen een tweede fundamentele eis van de klanten. Infrabel doet er alles aan om de door de klant ervaren stiptheid naar een hoger niveau te tillen.

 

Een spoornet voor alle treinen van morgen

Infrabel wil zich natuurlijk ook toeleggen op zijn kerntaak: de vereiste capaciteit op het spoornet aanbieden aan de spoorwegondernemingen. Dit betekent het bestaande net op een slimme manier gebruiken en tegelijkertijd nieuwe infrastructuur op tijd klaar hebben.

 

Een financieel gezond bedrijf

De overheidsuitgaven staan onder druk: een context waarbinnen ook Infrabel moet werken. Om het bedrijf financieel gezond te houden, moet Infrabel enerzijds efficiënt omspringen met de bestaande middelen en anderzijds zoeken naar innovatieve oplossingen om de investeringen te kunnen financieren.

 

Op één lijn met de samenleving

Als overheidsbedrijf staat Infrabel ten dienste van de samenleving. Dat betekent op één lijn staan met de maatschappij en dus luisteren naar de noden van de klanten en andere stakeholders. Bovendien wil Infrabel zorgen dat het spoor een essentiële schakel is in het duurzaam vervoer.

 

Een onmisbaar spoornet

Infrabel wil de trein dus alle kansen geven. De centrale ligging van het spoornet, pal in het hart van Europa, biedt talloze kansen voor de socio-economische ontwikkeling van België. Infrabel wil deze kansen grijpen en vormt met zijn vele projecten het Belgische spoornet om tot een onmisbaar transportmiddel.

 

Meer info op www.infrabel.be

HR Rail is een integrale dienstverlener die binnen de Belgische Spoorwegen instaat voor het verlenen van service en expertise op het vlak van aanwerving en selectie, loopbaan en interne mobiliteit, transversale opleidingen, gezondheid en welzijn op het werk, loon- en personeelsbeheer, juridisch advies, sociaal overleg en sociale dienstverlening.

Als juridische werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel staat HR Rail in voor het verlenen van HR-diensten die voldoen aan de verwachtingen van NMBS en Infrabel aan wie het merendeel van het personeel is ter beschikking gesteld.

Tevreden klanten en geëngageerde medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven voor een duurzame mobiliteit, is de drijfveer van HR Rail om NMBS en Infrabel dagelijks bij te staan in de uitvoering van het HR-beleid.

Samenwerking en engagement is het uitgangspunt. Samen met de klant overleggen op welke wijze de kwaliteitsvereisten het beoogde resultaat kunnen bereiken. Hiertoe levert een transversale, projectmatige aanpak vaak het beste resultaat op. De creatie van een breed draagvlak, verhoogt immers de betrokkenheid en levert in de praktijk de meeste slaagkansen op.

HR Rail schenkt veel aandacht aan een sociaal beleid van de actieve en gepensioneerde personeelsleden.

HR Rail organiseert het sociale overleg op het niveau van de Belgische Spoorwegen en waakt erover dat het Statuut van het personeel en de aanvullende reglementering correct worden toegepast. 

Meer info op www.hr-rail.be