Technicus elektromecanicien

Als technicus-elektromecanicien vervul je een sleutelrol om de veiligheid en regelmaat van het treinverkeer te verbeteren.            

 • Je past verschillende technieken toe bij de montage en het onderhoud van ons treinmaterieel
 • Je bouwt een doorgedreven kennis van het treinmatereel op
 • Je herstelt en onderhoudt het rollend materieel (rijtuigen/mottorrijtuigen) of uitrustingen en installaties
 • Je werkt in een ploegensysteem (overdag, ’s nachts en weekends)

 

Belangrijk : je bent verplicht om 5 jaar als technicus-elektromecanicien in de werkplaats van Oostende te werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische rang.

Jobnews 3067 H-HR 2018

De kandidaten moeten in het bezit zijn van:

 • een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het technisch of beroepsonderwijs - studiegebied "mechanica – elektriciteit”;
 • of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voornoemde diploma afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting;
 • of een attest dat getuigt van kwalificaties die buiten het diploma zijn verworven in de domeinen mechanica

en/of elektriciteit (worden in aanmerking genomen: elk Belgisch of vreemd studiebewijs al dan niet binnen het reguliere onderwijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen);

 • of minstens 2 jaar relevante ervaring in de gebieden mechanica en/of elektriciteit (onder relevante ervaring wordt verstaan de kennis, het redeneervermogen, bekwaamheden en handigheden die de kandidaat heeft verworven zonder dat zij door een attest of certificaat bekrachtigd worden).

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van kwalificaties die buiten het diploma zijn verworven of die minstens 2 jaar relevante ervaring hebben in de domeinen mechanica en/of elektriciteit moeten eerst onderworpen worden aan een cv-screening.

 • Je hebt een goede theoretische en praktische kennis van elektromechanica
 • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en veiligheid
 • Je bent een teamspeler, maar tegelijk kan je ook zelfstandig werken
 • Je kan snel en adequaat reageren en denkt oplossingsgericht
 • Je bent leergierig
 • Flexibel: weekend- en nachtwerk
 • Goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Nederlands
 • Belg of nationaliteit van EU lidstaat (voor statutaire aanwerving)
 • Statutaire betrekking
 • Degelijke, betaalde opleiding (20 tot 50 dagen - afhankelijk van specialiteit)
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Jaarpremie, vakantiegeld, productiviteitspremies, vergoeding voor nacht- en weekendwerk
 • Treinabonnement in Benelux
 • Voordelen het hele gezin: gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen, terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en hospitalisatieverzekering, gezinsvriendelijke verlofmogelijkheden
 • Maaltijdcheques

1) Stel je online kandidaat.

2) CV Screening

2)  Mondelinge proef: interview waarin naar je motivatie, gedrags- en technische competenties en interesses en talenten gepeild wordt.

3) Medisch onderzoek.

4) Documenten: uittreksel strafregister.

5) Klaar voor je eerste werkdag!

De tractiewerkplaats van Oostende staat in voor het onderhoud, de herstellingen, het schouwen en de schoonmaak van elektrische locomotieven, elektrische motorstellen en rijtuigen. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het rollend materieel behoren tot de prioriteiten waaronder ook kwaliteit en veiligheid primeren. 

TW Oostende omvat volgende entiteiten : een tractiewerk-plaats en een  technisch onderhoudspost in Oostende met een afdeling in Brugge alsook een depannagepost in Oostende en in Brugge.

TW Oostende telt ongeveer 310 medewerkers.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Liesbeth Carton
Over de selectieprocedure

Liesbeth Carton

02/525.39.89
liesbeth.carton@hr-rail.be
Kurt Vermeire
Over de inhoud van de job

Kurt Vermeire

050/30.44.01
kurt.vermeire@sncb.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (1,1 MB)