Business Performance & Process Manager

De directie ‘Stations’ heeft een aantal veranderingen samengebracht onder de noemer ‘Stations Transformation’. Dit programma omvat drie luiken: people, processes & technologies. Aangezien de tijdelijke ondersteuning die wij op heden hebben van een consultant binnen enkele maanden wegvalt, wenst de directie ‘Stations’ beroep te kunnen doen op een medewerker om de continuïteit van ‘Stations Transformation’ op lange termijn te borgen.

Wat zijn jouw taken?

 • Je staat in voor de analyse van de operationele processen en voor een permanente toetsing ervan met de operationele realiteit;
 • Je zorgt voor de correcte toepassing van de bestaande processen en het oplossen van afwijkingen in overleg met het management;
 • Je centraliseert alle vragen van de business die de bedrijfsprocessen aanbelangen en ziet erop toe dat deze efficiënt worden afgehandeld;
 • Op basis van een op te bouwen doorgedreven kennis van de operationele werking doe je zelf voorstellen voor de optimalisatie van de processen, rekening houdend met de krijtlijnen van de ‘digitale roadmap’;
 • Je staat in voor de coördinatie, documentatie en implementatie van nieuwe of gewijzigde processen in overleg met alle betrokken partijen;
 • Je zorgt mee voor het bepalen, het invoeren en het opvolgen van ‘Key Performance Indicators’;
 • Je waakt over de procesindicatoren en bewaakt de toepassing en de kwaliteit van de processen.

Je rapporteert aan de Head of Business Performance & Process Management. Je zal ook op regelmatige basis rechtstreeks rapporteren aan de Business Director Stations.

Je geeft zelf geen leiding aan directe medewerkers, maar je werkt dagelijks nauw samen met de collega’s van interne diensten van Stations en de collega’s van andere directies (IT, Strategy, Corporate PMO, …).

Jobnews 961 H-HR 2019.

Referentiegraad: Adviseur.

 • Je beschikt over een masterdiploma;

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid om aan de selectie te kunnen deelnemen.

Bovendien:

 • Je kan een relevante ervaring van 3 tot 5 jaar voorleggen in projecten voor optimalisering of re- engineering van processen.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement (PM² - certificatie is een plus), proces- en kwaliteitsbeheer én change management.
 • Je analyseert problemen op een doorgronde en precieze manier, alvorens passende oplossingen voor te stellen.
 • Je hebt ervaring in change management, je kan adequaat omgaan met weerstand waarmee je te maken kan krijgen en vervult hierin een motiverende rol.
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent heel communicatief. Je kunt duidelijk mondeling en schriftelijk boodschappen overbrengen die afgestemd zijn op je publiek.
 • Je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief. Je bent creatief in het zoeken van oplossingen en denkt out-of-the-box.
 • Je bent proactief en dynamisch en je handelt steeds in het belang van het bedrijf.
 • Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook vlot in teamverband en houdt rekening met de wensen, ideeën en meningen van anderen.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (mondeling en schriftelijk).

1)  Schrijf je in via www.nmbs.be/jobs

2)  Als je CV en motivatiebrief aan het profiel beantwoorden, nodigen we je uit om de niet-eliminerende geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

3)  De volgende fase bestaat uit een jurygesprek dat tot doel heeft je interesse voor de functie en het bedrijf, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties te evalueren.

4)  De directie Stations houdt zich het recht om de kandidaten te onderwerpen aan een assessment.

5)  Indien je weerhouden wordt, kunnen we jou, na ontvangst van een aantal administratieve documenten, verwelkomen als nieuwe collega.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations.

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m².

De directie Stations telt ongeveer 1450 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgevingen.

De directie Stations bereidt zich volop voor op de uitdagingen van de toekomst. Hiertoe werden een aantal strategische krijtlijnen uitgetekend waarvoor nu verschillende projecten worden uitgerold.

Om dit te verwezenlijken is ‘Stations’ op zoek naar een Business Performance & Process Manager. Klinkt dit interessant? Lees dan verder…

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Frank Vandervorst
Over de inhoud van de job

Frank Vandervorst

+3225263589
frank.vandervorst@belgiantrain.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (668,6 kB)