Expert kwaliteit en metrologie

In het kader van de evoluties in de reglementering en in het bijzonder de nieuwe certificering als "ECM" (entity in charge of maintenance), wil het kwaliteitszorgteam binnen de directie zich versterken, in het bijzonder op het vlak van implementering en governance van het beheer van de meetinstrumenten.

Als Expert Kwaliteit en Metrologie neem je deel aan alle activiteiten van het centrale kwaliteitsteam en is je hoofdactiviteit gericht op:

 • Het ontwikkelen van een algemene strategie voor het beheer van de meetinstrumenten, met inbegrip van de aanpak voor controle en kalibratie, waarbij de meetbehoeften en het kostenbeheer in verband met deze activiteit duidelijk worden geïdentificeerd.
 • Het zoeken, in synergie met de werkplaatsen (11 in totaal), naar mogelijkheden om het beheer en de terbeschikkingstelling van deze instrumenten te standaardiseren en te optimaliseren door de verscheidenheid of het aantal beschikbare instrumenten eventueel te rationaliseren.
 • Het opvolgen van de status en de juiste toepassing van de controle- en kalibratieprocessen aan de hand van een gemeenschappelijke computerdatabase voor alle werkplaatsen. Het voorzien van acties, samen met de werkplaatsen, om deze prestaties in dit beheer te verbeteren en zich te vergewissen van de juistheid van de gegevens door controle-audits uit te voeren en de vereiste aanbevelingen uit te werken, met specifieke aandacht voor de naleving van de normen en wettelijke of reglementaire vereisten die van kracht zijn. Het deelnemen aan en leiden van analysegroepen wanneer kwaliteitsafwijkingen werden vastgesteld.
 • Het ondersteunen van de werkplaatsen bij het opstellen van procedures en het bepalen van criteria (frequenties, afwijkingen, kalibraties ...) waarbij erop toegezien wordt dat de instructies nauwkeurig zijn en gepaard gaan met kwaliteitseisen, zowel voor de interne activiteiten als voor eventuele onderaannemingen.
 • Indien nodig, het ontwikkelen van strategieën voor de onderaanneming van bepaalde kalibratieactiviteiten en het deelnemen aan het selectieproces van de leverancier en vervolgens aan de opvolging van het contract.

 Aangezien je deel uitmaakt van de centrale functie Kwaliteit zal je, net zoals je collega's, gevraagd worden om deel te nemen aan audits in de werkplaatsen, om werkgroepen te coördineren om de processen te verbeteren en om de geldende processen aan te passen aan de nieuwe regelgeving, maar ook om analyses van kwaliteitsafwijkingen uit te voeren

Afhankelijk van je ervaring kan je ook gevraagd worden om specifieke dossiers transversaal te beheren binnen de directie of soms breder. In deze functie rapporteer je aan de Senior Manager Quality & Environment van B-Technics.

 Jobnews 38366 H HR 2020

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur of je hebt een ander diploma in de wetenschappen (of je bent gelijkwaardig door ervaring). EN
 • Je hebt pertinente ervaring in het domein van de metrologie.
 • Je kan aantonen dat je de vereiste technische competenties hebt verworven door ervaring, met name op het gebied van normenbeheer, exploitatie van meetresultaten en kostenbeheersing.

Technische competenties:

 • Je hebt ervaring in kwaliteitszorg en in het definiëren en monitoren van de processen die nodig zijn om het vereiste kwaliteits- en veiligheidsniveau te handhaven.
 • Je hebt een grondige kennis van metrologie. Kalibratieverslagen hebben geen geheimen meer voor jou. Je begrijpt de betekenis van wat er op een kalibratieverslag staat en ziet direct wat er mis is of ontbreekt.
 • Je hebt een goede kennis van de normen en reglementeringen die van toepassing zijn op meetapparatuur.
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands, en hebt een goede kennis van de tweede landstaal (FR), zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hecht veel belang aan het correct en zorgvuldig opstellen van verslagen, specificaties, instructies en procedures, en besteedt hier ook veel aandacht aan.

Gedragscompetenties

 • Je hebt een analytische en synthetische geest (je behoudt het overzicht op de situatie), waardoor je pragmatische oplossingen kunt voorstellen. Je bent stipt en nauwkeurig, zowel in de opvolging van je dossiers als in je communicatie.
 • Je weet hoe je transversale teams kunt beïnvloeden en leiden om de doelstellingen op elkaar af te stemmen en de strategie toe te passen. Je plant je activiteiten goed en bent in staat om na analyse van de evolutie je aanpak aan te passen om je verbintenissen na te komen.
 • Je bent klantgericht en proactief
 • Een contractuele betrekking met doorgroeimogelijkheden;
 • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met premies, maaltijdcheques, onkostenvergoeding en bijkomende voordelen zoals een hospitalisatieverzekering en een attractieve groepsverzekering. Tot slot komt daar nog een cafetariaplan bij waarbinnen je persoonlijke keuzes kan maken;
 • Een gratis treinabonnement in Benelux;
 • Voordelen voor het hele gezin: gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen voor de kinderen, terugbetaling speelplein, hospitalisatieverzekering, ...
 1. Solliciteer online en voeg jouw CV en motivatiebrief toe via de link.
 2. Indien je voldoet aan het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een selectiedag met (niet-eliminerende) redeneertesten en een gesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek zal je ook gevraagd worden om online een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

In het gesprek wordt gepeild naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.

De directie behoudt zich het recht voor om enkel de kandidaten te selecteren van wie het profiel het best aansluit bij het gevraagde profiel.

NMBS speelt in België een fundamentele rol op het vlak van duurzame mobiliteit.

Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden voor onze klanten.

Om dit doel te bereiken, geven we onze klanten een centrale plaats in al onze processen. Die maatschappelijke diversiteit willen we weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Een heuse cultuurverandering werd binnen ons bedrijf in gang gezet. Professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking zijn onze 4 kernwaarden die elk van onze acties beschrijven. Deze waarden vormen het DNA van de NMBS- medewerkers en combineren deskundigheid, moderniteit en verandering.

Ook goesting in deze uitdaging?

We zijn op zoek naar een expert kwaliteit en metrologie die ons team van de afdeling kwaliteit en milieu van de directie Technics wil versterken.

Deze directie is belast met de aankoop, de modernisering en het onderhoud van het rollend materieel. Het is haar opdracht om de klanten veilig, bedrijfszeker, comfortabel en voldoende materieel ter beschikking te stellen dat aangepast is aan de operationele en commerciële behoeften om hen zo een kwalitatieve dienstverlening te bieden.

Een mooie opportuniteit om actief mee te werken aan de vernieuwingen binnen NMBS. De werkzetel is in Brussel, vlakbij het station Brussel-Zuid.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Vincent Alsteens
Over de inhoud van de job

Vincent Alsteens

+3225263050
vincent.alsteens@nmbs.be
Joke Pauwels
Over de selectieprocedure

Joke Pauwels

+3225259082
joke.pauwels@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (242 kB)