Deskundige voor risicoanalyses ‘Safety & Well Being’ (B-SW)

De ‘Deskundige voor risicoanalyses’ is werkzaam binnen de dienst ‘Safety & Well Being’. Hij/zij rapporteert aan de bureauverantwoordelijke ‘Risicoanalyse, wijzigingsbeheer en grote projecten’. Hij/zij heeft ook veelvuldige contacten met de operationele diensten binnen de onderneming.

 • Je hebt als missie het ontwikkelen en onderhouden van de specifieke veiligheidsprocessen waarvan B-SW.004 proceseigenaar is.
 • Je bepaalt en ontwikkelt een uniforme portfolio van praktisch te gebruiken risicoanalyse methoden, afgestemd op de noden van de onderneming (PHA, FMEA, HAZOP, Fine & Kinney, “What if?”, Gestructureerde vragenlijsten,…)
 • Je initieert, ondersteunt en faciliteert risicoanalyses op vlak van PBW en exploitatieveiligheid
 • Je verschaft praktische opleiding aan de gebruikers van de beschikbare risicoanalyse methoden.
 • Je levert expertise voor de risicobeoordeling.
 • Je inventariseert de beschikbare en in uitvoering zijnde risicoanalyses en waakt er over dat deze in het kader van dynamisch risicobeheer op regelmatige basis worden geactualiseerd.
 • Je werkt actief mee aan de uitbouw van een nieuwe IT-toepassing inzake registratie en beheer van incidenten

Jobnews 949 H-HR/2018

 • Je beschikt over minstens een masterdiploma of equivalent door ervaring.
 • Je beschikt over enkele jaren ervaring bij voorkeur in het domein veiligheid.
 • Operationele kennis binnen treinoperaties en/of rollend materieel is een pluspunt.
 • Je beschikt over kennis van specifieke nomenclatuur verbonden aan het risicobeheer
 • Je bent vertrouwd met systemen van risicobeheer
 • Je hebt passie, talent voor veiligheid en een scherp oog om risico’s te detecteren.
 • Kennis van de internationale en Europese wetgeving met betrekking tot de exploitatie van het spoor en het veiligheidsbeheer is een pluspunt.
 • Je bent Nederlandstalig en beschikt hierbij over uitstekende redactionele vaardigheden
 • Je hebt een functionele kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Gelet op de specifieke werkcontext en de nadruk op de goede beheersing van de technische vaardigheden, wordt verwacht dat permanent wordt bijgeschoold in diverse materies
 • Je speelt soepel in op vernieuwing en verandering.
 • Je neemt een degelijk standpunt in op basis van feiten, veronderstellingen en/of verbanden die soms niet evident zijn
 • Je kunt een standpunt of voorstel verdedigen, aan de hand van kennis van zaken en/of logische tegenargumenten
 • Je communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap
 • Je zoekt de beste weg om de vastgelegde doelstellingen te kunnen bereiken en past eventueel de middelen aan
 • Je structureert en organiseert een geheel aan taken waarin ook anderen betrokken zijn
 • Je bent een echte networker
 • Een uitdagende job in een dynamisch team binnen een evoluerende spoorwegomgeving.
 • Een job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een betrekking met carrièremogelijkheden.
 • Een aantrekkelijk salaris met heel wat bijkomende voordelen.
 1. In functie van het aantal kandidaten, kan worden overgegaan tot een preselectie op basis van een screening van de CV en motivatiebrief;
 2. Ben je weerhouden voor de volgende fase, dan word je uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin gepeild wordt naar jouw motivatie en je interesse in de functie en de onderneming, jouw kennis, en de vereiste competenties verbonden aan de functie. Dit gesprek kan voorafgegaan worden door (niet-eliminerende) geschiktheidstesten en een psychoprofessionele evaluatie.

Deze procedure kan eventueel worden stopgezet of aangepast omwille van gegronde redenen.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Schrijf je in op onze website www.nmbs.be/jobs

De inschrijvingen zullen afgesloten worden op het moment dat het vooropgestelde quotum bereikt is.

De dienst “Safety & Well being” verzekert de opvolging en de promotie van de spoorveiligheid en het welzijn op het werk. Bovendien is deze dienst belast met het opstellen van métier-documentatie (de huidige ‘reglementering’). De Safety Manager rapporteert rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder. Hij onderhoudt  nauwe contacten met de verschillende directies met betrekking tot de verschillende bevoegdheidsdomeinen.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Dirk Bieseman
Over de selectieprocedure

Dirk Bieseman

+3225282520
dirk.bieseman@sncb.be
Luc Duveiller
Over de inhoud van de job

Luc Duveiller

+3225283660
luc.duveiller.652@sncb.be
Veerle Vancoillie
Over de selectieprocedure

Veerle Vancoillie

+3225263862
veerle.vancoillie@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (904,6 kB)