Word jij Medewerker Evaluation & Pricing : schatter bij NMBS?

Als medewerkers Evaluation & Pricing : schatter draag je bij aan een optimale schatting van de onroerende goederen van de NMBS.

De belangrijkste verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de evaluatie van de marktwaarde en de huurwaarde van de onroerende goederen NMBS.
 • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en analyseren van alle pertinente gegevens over het opstellen van de marktwaardes en de huurwaardes: de evolutie van de immobiliënmarkt, de socio-economische studies, de fysieke kenmerken, de mogelijke inkomsten, de exploitatiekosten, wetteksten en rechtspraak, opbrengstratio’s, kapitalisatieratio’s en alle andere relevante elementen.
 • Je maakt schattingen van de marktwaarde van onroerende goederen (gebouwen en terreinen) op basis van verschillende schattingsmethodes (cash flow, vergelijkingspunten, toekomstig gebruik, vastgoedberekening voor projectontwikkelaars), rekening houdend met het optimale gebruik en in functie van de diverse wetten en reglementering.
 • Je werkt samen met externe schatters in functie van een kadercontract en in functie van het beschikbare budget.
 • Je analyseert en beantwoordt de vragen om herziening van een schatting.
 • Je werk nauw samen met de andere betrokken diensten (verkopen, concessies, GIS, Inventaris, …).
 • Je maakt gestructureerde schattingsdossiers op.

 

Jobnews 145 H-HR/2019

 

 • Je beschikt over een master diploma in de rechten of in een economische richting, een bachelor of master als landmeter–expert, of een bachelor diploma als vastgoedmakelaar, een specifieke bijkomende opleiding in vastgoedbeheer of gelijkwaardig door ervaring.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie.

 

 • Je hebt interesse in de vastgoedmarkt.
 • Je bent in staat plannen te lezen.
 • Je hebt redactionele capaciteiten.
 • Je hebt affiniteit met informatica, meer bepaald met het gebruik van gegevensbanken.
 • Je drukt je vlot uit in het Frans.
 • Je bent nauwkeurig en grondig.
 • Je bent integer en discreet.

Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen. De valorisatie van onze vastgoedportefeuille maakt deel uit van de strategische prioriteiten van NMBS, jouw functie is hierin doorslaggevend.

Wij bieden je een werkomgeving met vrijheid voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, work-life balans, sociaal engagement met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

1. Schrijf je in via onze site www.despoorwegenwervenaan.be.

2. Als je CV en motivatiebrief aan het profiel beantwoorden, nodigen we je uit om de niet-eliminerende geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. De directie behoudt zich het recht voor om de kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.

3. Daarna volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.

4. Als je geselecteerd wordt, dien je ons enkel nog de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz.).

 

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. 

 

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

 

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m².

De directie Stations telt ongeveer 1450 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgevingen.

 

Om dit te verwezenlijken is de directie Stations van NMBS op zoek naar een medewerkers Evaluation & Pricing: schatter. De werkzetel is in Brussel, vlakbij het station Brussel-Zuid.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Amy Guldemont
Over de selectieprocedure

Amy Guldemont

+3225253406
amy.guldemont@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (1,2 MB)