Word jij Procurement supervisor bij Infrabel?

Als Procurement Supervisor bent u verantwoordelijk voor de aankopen van Infrabel betreffende 1 of meerdere area’s (= geografische zones). U beheert en onderhoudt een team van 5 à 6 Procurement Administrators. Hierbij levert u de nodige ondersteuning en expertise (competence center) en voert u de volgende taken uit:

 • U beheert op een proactieve manier uw dossiers op transversale wijze vanaf de lancering van de procedure tot aan de definitieve oplevering op de markt en dit conform de te respecteren operationele planning.
 • Op basis van de input van interne klanten (area, technische dienst) bereidt u de finale editie van de documenten voor betreffende de goedkeuring van de lancering van de procedure van de publieke sector, de selectie van de bedrijven, het bestek en de aanbesteding van de markt.
 • U onderhoudt nauwe contacten met de verschillende betrokken partijen (area’s, technische diensten, juridische diensten …) om conform de objectieven van het strategische plan van Infrabel de meest aangepaste aankoopstrategie te garanderen, aansluitend op de noden van het terrein.
 • U waakt erover dat alle partijen (de preventieadviseur en de projectcoördinator) de vooropgestelde veiligheidsprocedures respecteren in het bestek, in de offerte en in andere documenten gerelateerd aan de publieke markt evenals in de kaderovereenkomsten betreffende de werken.
 • U analyseert de KPI’s die weerhouden zijn voor uw dossiers. U neemt, indien mogelijk, corrigerende maatregelen en u stelt verbeteringen voor wat betreft de bestaande processen.
 • U rapporteert aan de manager van de divisie Work Contracting en u biedt de ondersteuning die noodzakelijk is voor het oplossen van eventuele conflicten die voorkomen tussen Infrabel en de ondernemers in het kader van de uitvoering van de markten.

Jobnews 553 H-HR/2018

 • U hebt een master diploma.
 • Ervaring in de controle en de opmaak van bestekken is een groot voordeel.
 • U hebt een goede aanpak van juridische teksten.
 • U hebt een goede kennis van MS Office.
 • U hebt kennis van SAP of u bent bereid om deze kennis te ontwikkelen.
 • U beheerst perfect de Nederlandse taal.U hebt een operationele kennis van het Frans.
 • U kunt delegeren.
 • U kunt de verschillende betrokken partijen overtuigen.
 • U kunt initiatief nemen.
 • U ontwikkelt een visie.
 • U kan een team coachen en ontwikkelen.
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot duurzame mobiliteit voor economische en sociale ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet is het haar opdracht om spoorwegondernemingen te voorzien van een concurrerende infrastructuur die aangepast is aan de behoeften van vandaag en morgen. Veiligheid en stiptheid zijn daarbij van fundamenteel belang.

Binnen de directie Finance & Business Administration kijkt de divisie « Works Contracting » erop toe dat alle aankoopprocedures betreffende de publieke sector nageleefd worden conform de wettelijke voorschriften en interne reglementering van de publieke sector in het kader van de onderhouds- en behoudswerken van de infrastructuur van de spoorwegen. Ze definieert en realiseert de optimale aankoopstrategieën en ondersteunt de operationele diensten van Infrabel voor dit effect in dat domein. Ten einde de ondersteuning van deze activiteiten te garanderen zoekt de divisie « Works Contracting » een Procurement administrator.

De plaats van tewerkstelling bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het station Brussel-Zuid.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Nicolas Coppin
Over de inhoud van de job

Nicolas Coppin

+3225259425
nicolas.coppin@infrabel.be
An De Cock
Over de selectieprocedure

An De Cock

+3224325813
ann.decock@infrabel.be
Colette Van Damme
Over de selectieprocedure

Colette Van Damme

+3224325812
colette.vandamme@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (172,5 kB)