Senior Workforce Manager

Als Senior Workforce Manager leid je het planningsproces voor treinbegeleidingspersoneel in goede banen (circa 2800 personeelsleden). Je volgt het budget en de personeelsevolutie nauwgezet op. Je beheert de tools die ter beschikking staan van het treinbegeleidingspersoneel.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van deze functie zijn:

 • Organiseren van de activiteiten van de afdeling met het oog op het optimaliseren van de werkverdeling en de opvolging van de taken.
 • Coördineren van het beheer van de menselijke en budgettaire middelen (planning, behoeftebepaling, analyse van kosten en HR-gegevens).
 • Opvolgen van de uitvoering van lopende projecten: analyse, benchmarking, opstellen van een speciaal lastenboek, testing, implementatie, enz.
 • Actief meewerken aan transversale projecten.
 • Optimaliseren van de werking, procedures en werkmethoden.
 • Anticiperen op wijzigingen in de personeelsaantallen en proactief adviezen en voorstellen formuleren met betrekking tot de lange termijnplanning aan de Dienstchef.
 • Uitvoeren van studies & simulaties in verband met inzetten van het treinbegeleidingspersoneel en de optimalisatie hiervan. Voorstellen formuleren in zake een optimale verdeling van het personeel over de verschillende standplaatsen.
 • Toezien op het kwalitatieve aspect van de prestaties en op de uniformiteit van de werkprocessen. Fungeren als sponsor voor projecten (vernieuwing uitrusting begeleiders, ontwikkeling nieuwe functionaliteiten, enz.).
 • Garanderen van regelmatige rapportering (wekelijks, maandelijks, jaarlijks) naar het management opdat initiatieven voor structurele verbetering kunnen worden genomen.
 • Aansturen en motiveren van de direct reports: ze consulteren, doelstellingen en deadlines bepalen en (in samenspraak met hen) actieplannen opstellen.
 • Ontwikkelen en onderhouden van goede interne en externe relaties met het oog op het optimaliseren van de samenwerking.
 • Jaarlijks voorstellen van de nieuwe beurtregeling aan de syndicale organisaties op lokaal en nationaal niveau.
 • Contacten leggen en onderhouden met andere operatoren, actief op het Belgische net.

Je rapporteert aan de Dienstchef Passenger Excellence, stuurt rechtstreeks 5 teams aan (circa 45 medewerkers in totaal) en stuurt functioneel 4 managers operations aan.

 • Je hebt een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt over:

5 jaar ervaring in operationele planning

3 jaar ervaring in een management functie.

 • een degelijke kennis van en ervaring met planningsmethodieken en een goed inzicht in de ondersteunende tools voor treinbegeleiders en bent in staat om verbeteringsvoorstellen te formuleren. ervaring met het opstellen en opvolgen van investerings- en exploitatiebudgetten.
 • werkervaring in complexe technische (IT-)omgeving. ervaring in het leiden van (in)directe teams.
 • de vaardigheid om gestructureerde managementrapportering op te stellen. een succesvolle ervaring in projectbeheer en change management.

Pluspunten zijn:

 • ervaring in de treinbegeleiding is een troef kennis SAP
 • kennis Power
 • tweede landstaal (zowel schriftelijk als mondeling)

Daarnaast:

 • ben je klantgericht;
 • kan je omgaan met verandering;
 • kan je ondernemingsbewust handelen;
 • heb je veel ervaring met plannen en organiseren;
 • ben je in staat om beslissingen te nemen en deze te delegeren; je bent flexibel en je neemt gemakkelijk initiatief.
 • Autonomie, een functie op strategisch niveau, transversale contacten met hoger management;
 • Een aantrekkelijke vergoeding in overeenstemming met je profiel op vlak van competentie en ervaring.

1. Stel je online kandidaat via www.nmbs.be/jobs

2. Screening van cv en motivatiebrief

3. Online persoonlijkheidsvragenlijst

4. Jury-interview om je vaardigheden, motivatie en ervaring te beoordelen

5. Mogelijks dien je na het gesprek een assessment af te leggen

6. Klaar voor je eerste werkdag!

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Verstuur uw kandidatuur vergezeld van uw CV en een motivatiebrief via de site www.nmbs.be/jobs. Deze procedure kan eventueel aangepast of stopgezet worden omwille van gegronde redenen.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS is als Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal en het vervoer van reizigers. In het kader van haar opdracht van openbare dienst staat NMBS in voor het binnenlandse en grensoverschrijdende reizigersvervoer. NMBS is ook actief in het internationale reizigersverkeer.

De directie Passenger Transport & Security (B-PT) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de mobiliteitsnoden en het ontwerpen van een klantgericht transportplan, de treinbegeleiding, de communicatie met de reizigers, corporate security services en de organisatie van de reizigersfluxen in de stations, met inbegrip van het onthaal van personen met beperkte mobiliteit.

De dienst ‘Passenger Excellence’ is verantwoordelijk voor de treinbegeleiders, de opleiding van al het personeel B-PT (in samenwerking met andere directies), de workforce planning (strategisch, lange en korte termijn), de customer experience en customer excellence & quality.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Dirk Bieseman
Over de selectieprocedure

Dirk Bieseman

+3225282520
dirk.bieseman@sncb.be
Wouter De Block
Over de inhoud van de job

Wouter De Block

+3225283830
wouter.deblock@sncb.be
Veerle Vancoillie
Over de selectieprocedure

Veerle Vancoillie

+3225263862
veerle.vancoillie@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (398,5 kB)