Afdelingschef Security Management & Supporting Services

Als afdelingschef bestaat jouw job uit:

 • Plannen, organiseren, leidinggeven en opvolgen/controleren van de activiteiten van de afdeling B-PT 31. Je zorgt ervoor dat de doelstellingen duidelijk zijn en worden gehaald;
 • Organiseren, coördineren en opvolgen ervan in een streven naar optimalisatie en efficiëntie binnen de randvoorwaarden en kwaliteitsstandaarden eigen aan de directie en NMBS;
 • Verder verfijnen van de processen binnen de afdeling en ruimer – door de transversale werking – binnen de dienst;
 • Aansturen van de direct reports: ze consulteren, doelstellingen en deadlines bepalen en (in samenspraak) actieplannen opstellen.

Als afdelingschef ben je verantwoordelijk voor:

 • Het schrijven (actualiseren) en het opvolgen van het strategisch beleidsplan van Corporate Security Service;
 • De contacten met steden en gemeenten in het kader van samenwerking op vlak van veiligheid in en rond de stations en de werkplaatsen;
 • Het vastleggen van de principes, samen met de vertegenwoordigers van alle directies, met betrekking tot beveiliging van het NMBS-domein (technologie, toegangsmanagement, kritieke infrastructuren…), het beheer van de controlekamers en het dagelijks beheer van de reizigersparkings voor B-Parking. Je ziet erop toe dat deze principes worden uitgerold in operationele procedures en werkbare scenario’s;
 • Het uitvoeren van risico- en fenomeenanalyses met betrekking tot de sociale veiligheid van de reizigers en het personeel;
 • Het vastleggen van de principes met betrekking tot de organisatie (opleiding, personeelsinzet) waarbij naast de externe instanties en leveranciers ook interne stakeholders worden betrokken;
 • Het opmaken en het opvolgen van een preventieplan “sociale veiligheid” in samenwerking met de interne preventieadviseurs en met de externe preventieambtenaren van overheden (regionaal en lokaal) en instellingen;
 • De ondersteuning van de interne en externe contacten met betrekking tot het veiligheidsbeleid.

Dit gebeurt in nauw overleg met de general manager CSS, de afdelingschef B-PT 32 en de betrokken leidinggevenden binnen het management van NMBS. Samenwerken met partners meer bepaald in het kader van de samenwerkingsverbanden die CSS afsluit, is zeer belangrijk. In het bijzonder werk je de thema’s en doelstellingen in het kader van het actieplan antiterrorisme uit.

In samenspraak met de kwaliteitsverantwoordelijken B-PT bepaal je eveneens het kwaliteitsbeleid van de dienst. Je werkt daarbinnen concrete projecten uit waarbij jouw team een coachende rol speelt ten aanzien van de rest van de organisatie. Je hebt aandacht voor de risico’s met een substantiële impact op de werking van de dienst. Jouw afdeling is het eerste aanspreekpunt voor (interne en externe) audits.

Jobnews 963 H-HR 2019.

 • Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.

Bovendien, beschik je over volgende competenties:

 • Je hebt ervaring in het aansturen van een team;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitschrijven van strategische documenten en je kan die ook inhoudelijk goed verdedigen;
 • Een ervaring in de sector van de veiligheid en beveiliging is een pluspunt;
 • Je weet wat informatiegestuurd werken inhoudt: je legt de link met de werking van de dienst. Je hebt kennis van de gestructureerde rapportering aan de hand van boordtabellen en KPI’s;
 • Je bent doordrongen van de principes van het kwaliteitsmanagement en in het bijzonder van ISO-9001;
 • Je hebt ervaring met het opstellen en opvolgen van risicoanalyses;
 • Je bent sterk geïnteresseerd in technologie meer bepaald in security en safety technieken en/of conceptie en beheer van controlekamers;
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.

Troeven

 • Ervaring met SAP;
 • Houder zijn van een diploma, certificaat of vergunning in het kader van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
 • Houder zijn van diploma, certificaat of vergunning in het kader van het kwaliteitsmanagement.
 • Een interessante functie met mogelijkheid tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je competentieprofiel aangevuld met een jaarpremie.
 • Een variabele verloning verbonden aan je persoonlijke prestaties.
 • Een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
 • Een boeiende en gevarieerde tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Een vrijkaart voor het spoorwegnet.
 • Werken binnen een stabiele en grote onderneming die in volle verandering is.
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden.

NMBS houdt zich het recht voor om - na screening van CV en motivatiebrief – het aantal kandidaten dat wordt toegelaten tot de volgende fase in het selectieproces te beperken tot 3.

 1. Interesse? Solliciteer online via www.nmbs.be/jobs;
 2. Een preselectie op basis van CV en motivatiebrief;
 3. Ben je weerhouden voor de volgende fase, dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan (niet- eliminerende) geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst;
 4. Ten slotte word je uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin gepeild wordt naar jouw motivatie en je interesse in de functie en de onderneming, jouw kennis, en de vereiste competenties verbonden aan de functie. Voor dit gesprek dien je een casus voor te bereiden;
 5. Mogelijk dien je na dit gesprek nog een assessment af te leggen.

Deze procedure kan eventueel worden stopgezet of aangepast omwille van gegronde redenen.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Binnen NMBS is de directie Passengers Transport & Security verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van het transportplan, het onthaal van de reizigers in de stations en in de treinen en security. De directie telt ongeveer 4.900 medewerkers die tewerkgesteld zijn in de treinbegeleiding, onthaal reizigers in de stations, reizigersinformatie, corporate security service en ondersteunende diensten.

De dienst Corporate Security Service (CSS- B-PT.3) is het aanspreekpunt voor de sociale veiligheid op het spoorwegdomein (stations, treinen, lijnen, andere installaties, …). Corporate Security Service telt circa 675 medewerkers, die als missie hebben de fysieke integriteit van reizigers, klanten en personeel te verzekeren. Daarnaast speelt CSS een belangrijke rol bij het ondersteunen van het productieproces van NMBS, Infrabel en andere spoorwegondernemingen. Binnen CSS zijn er 4 controlekamers. Naast de afdeling Operaties (B-PT.32) is er de afdeling B-PT.31 die verantwoordelijk is voor (1) het uittekenen van het beleid van de dienst, (2) het uittekenen en opvolgen van het preventiebeleid, (3) het securitymanagement (4) bepalen van de security policy en organisatie. De afdeling telt ongeveer 25 medewerkers.

Momenteel is de directie Passengers Transport & Security op zoek naar een afdelingschef B-PT 31 Security Management & Supporting Services.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Dirk Bieseman
Over de selectieprocedure

Dirk Bieseman

+3225282520
dirk.bieseman@sncb.be
Veerle Vancoillie
Over de selectieprocedure

Veerle Vancoillie

+3225263862
veerle.vancoillie@hr-rail.be
Hendrik Vanderkimpen
Over de inhoud van de job

Hendrik Vanderkimpen

+3225254112
hendrik.vanderkimpen@sncb.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (572,8 kB)