VERKLARING INZAKE HET AUTEURSRECHT

De Spoorwegen besteden bijzonder veel aandacht en zorg aan de inhoud en vorm (lay-out) van hun site om u, als bezoeker, teksten, tekeningen, foto's en modellen, enz. van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.

Hun logo's en handelsbenamingen zijn ook wettelijk beschermd.

De Spoorwegen verbieden daarom aan elke bezoeker van deze site de teksten, tekeningen, foto's, modellen, grafieken, logo's, handelsbenamingen, en andere bestanddelen die op deze site voorkomen, te gebruiken, te reproduceren, te displayen, te vertonen, te verwijderen, enz., ook gedeeltelijk of in herwerkte vorm, en ongeacht of dit elektronisch, mechanisch dan wel op welke andere wijze ook gebeurt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Spoorwegen.

In bepaalde gevallen is het evenwel toegelaten een link te leggen naar deze site. Klik op de zin "Hoe maak ik een link naar de jobsite van de Spoorwegen?" om meer te weten te komen over de voorwaarden.

Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat het leggen van een link, geen afbreuk doet aan het verbod om logo's enz. te kopiëren of te reproduceren of te displayen enz.

Inbreuken op wat voorafgaat kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging, onverminderd de mogelijkheid die de Spoorwegen hebben om een schadevergoeding te eisen.