Zin om mee te bouwen aan de trein van morgen? De juiste medewerker voor de juiste spoorwegjob, dat is de taak van HR Rail. HR Rail is de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel en ondersteunt het personeelsbeleid via een jarenlang uitgebouwde expertise.
Bekijk alle vacatures (3)

HR Rail is een integrale dienstverlener die binnen de Belgische Spoorwegen instaat voor het verlenen van service en expertise op het vlak van aanwerving en selectie, loopbaan en interne mobiliteit, transversale opleidingen, gezondheid en welzijn op het werk, loon- en personeelsbeheer, juridisch advies, sociaal overleg en sociale dienstverlening.

Als juridische werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel staat HR Rail in voor het verlenen van HR-diensten die voldoen aan de verwachtingen van NMBS en Infrabel aan wie het merendeel van het personeel is ter beschikking gesteld.

Tevreden klanten en geëngageerde medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven voor een duurzame mobiliteit, is de drijfveer van HR Rail om NMBS en Infrabel dagelijks bij te staan in de uitvoering van het HR-beleid.

Samenwerking en engagement is het uitgangspunt. Samen met de klant overleggen op welke wijze de kwaliteitsvereisten het beoogde resultaat kunnen bereiken. Hiertoe levert een transversale, projectmatige aanpak vaak het beste resultaat op. De creatie van een breed draagvlak, verhoogt immers de betrokkenheid en levert in de praktijk de meeste slaagkansen op.

HR Rail schenkt veel aandacht aan een sociaal beleid van de actieve en gepensioneerde personeelsleden.

HR Rail organiseert het sociale overleg op het niveau van de Belgische Spoorwegen en waakt erover dat het Statuut van het personeel en de aanvullende reglementering correct worden toegepast.