FAQ

A.  FAQ: solliciteren via de website

De functie waarvoor ik wil solliciteren is een statutaire betrekking. Wat wil dit juist zeggen?
De meeste medewerkers van de Belgische Spoorwegen zijn statutair en hebben dus werkzekerheid. Wie als statutaire medewerker wordt aangeworven, ondertekent geen arbeidsovereenkomst, maar valt onder de toepassing van "het statuut van het personeel". Naast statutaire functies bieden wij ook contractuele functies van onbepaalde duur aan. Dit staat steeds bij elke functie vermeld. 

Ik heb al ervaring opgedaan in de privésector, in de openbare sector of als zelfstandige. Wordt deze anciënniteit overgenomen door de Belgische Spoorwegen?

Onder bepaalde voorwaarden wordt nuttige anciënniteit uit de privésector, de openbare sector of als zelfstandige overgenomen door de Belgische Spoorwegen. Voor specifieke vragen kan je steeds contact opnemen per mail via CoordinationCareerSourcing@hr-rail.be 

Ik ben niet zeker of ik aan de vooropgestelde diplomavoorwaarden voldoe. Hoe kan ik hierover meer informatie verkrijgen?

Je kan hiervoor contact opnemen met de Centrale Examencommissie op het gratis nummer 078/155868 of per e-mail rail@idewe.be.  Gelieve via e-mail een kopie van het diploma in bijlage toe te voegen.

 

Ik heb mijn diploma behaald in het buitenland. Hoe kan ik weten of ik nog in aanmerking kom voor een betrekking bij de Belgische Spoorwegen?

Elk diploma behaald in het buitenland kan slechts in aanmerking worden genomen wanneer de gelijkwaardigheid van dit diploma erkend wordt door NARIC-Vlaanderen d.m.v. een gelijkwaardigheidsattest. Enige uitzondering hierop zijn de Nederlandse bachelor en master diploma’s die automatisch als gelijkwaardig worden beschouwd met de diploma’s uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap van het niveau bachelor of master.

Ik ben niet zeker of ik medisch geschikt zal verklaard worden. Kan ik op voorhand de medische dienst contacteren?
Je kan hiervoor telefonisch contact opnemen met IDEWE op het nummer  02 525 20 57 of via volgend e-mailadres cps@hr-rail.be

 

Kom ik als laatstejaarsstudent in aanmerking voor een job bij de Spoorwegen?
Ja hoor, laatstejaarsstudenten kunnen zich inschrijven voor onze proeven.

 

Kan ik op voorhand weten waar ik zal worden tewerkgesteld?
Bij verschillende jobs bestaat de mogelijkheid om op voorhand op de hoogte te zijn van de voorziene tewerkstellingsplaats (meer info in de vacature zelf). Wanneer je slaagt voor een sollicitatie zal je na het medisch onderzoek meer informatie krijgen over jouw werkzetel van het aanwervingsbureau. Als je niet naar het medisch onderzoek moet komen, zal de voorziene werkzetel  op jouw uitnodiging staan. Je kan dan de betrokken contactpersoon telefoneren of mailen voor meer informatie.

 

Ik zie dat de inschrijvingen tijdelijk afgesloten zijn, bestaat de mogelijkheid om op een wachtlijst gezet te worden?
Deze mogelijkheid bestaat momenteel niet. We raden je aan om regelmatig onze aanwervingssite te raadplegen zodat je je tijdig kan inschrijven.

 

Is het mogelijk om schriftelijk te solliciteren?
Je kan al onze vacatures terugvinden op de website www.despoorwegenwervenaan.be. Wij raden je dan ook aan om je kandidatuur via deze site door te geven, op die manier ben je zeker dat jouw inschrijving goed bij ons terechtkomt. De automatische bevestiging die je na het inschrijven via e-mail verkrijgt, is voor jou een bevestiging dat de inschrijving goed is verlopen.

 

De functie waarvoor ik wens te solliciteren staat niet vermeld op de website. Kan ik spontaan solliciteren?
Spontaan solliciteren is helaas niet mogelijk bij de Spoorwegen. Je kan alvast een algemeen profiel aanmaken op onze aanwervingssite, zo kan je in de toekomst vlotter solliciteren. Je kan al onze vacatures terugvinden op onze aanwervingssite, houd deze dus zeker in de gaten.

 

Ik beschik niet over een diploma. Kan ik solliciteren bij de Belgische Spoorwegen?
Je kan hiervoor contact opnemen met de Centrale Examencommissie op het gratis nummer 0800/35 116 (enkel tijdens de kantooruren (9u-17u)) of per e-mail op het adres  aanwerving@hr-rail.be .

 

Is het mogelijk om deeltijds te werken?
Onze vacatures betreffen een voltijdse job, tenzij dit specifiek anders wordt vermeld.

 

B.  FAQ omtrent de statutaire selectieprocedure

Ik heb gesolliciteerd voor een statutaire functie op deze website. Wanneer zal ik uitgenodigd worden?
Gemiddeld vier weken na jouw inschrijving zal je worden uitgenodigd voor de volgende stap in de selectieprocedure.

 

Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ik kan niet aanwezig zijn op de vooropgestelde datum. Wat moet ik doen?
We raden je aan om via mail contact op te nemen met de contactpersoon vermeld onderaan op de uitnodiging. Je vermeldt hierbij de titel en berichtnummer (indien van toepassing) van de proef en dat je niet kan aanwezig zijn op de vooropgestelde datum, eventueel kan je ook de reden van afwezigheid vermelden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een wijziging van de datum aan te vragen. Doe dit wel zo spoedig mogelijk, zodat onze diensten de kans krijgen om jouw dossier te raadplegen.

 

Ik heb deelgenomen aan een examen, maar heb mijn resultaat nog niet ontvangen. Wanneer mag ik dit verwachten?
Hou er rekening mee dat het een drietal weken kan duren voor je jouw examenresultaat ontvangt. De resultaten worden nooit telefonisch meegedeeld.

 

Kan ik meer informatie krijgen over mijn resultaat?
Je kan feedback krijgen als je mailt naar de contactpersoon vermeld onderaan op jouw brief met jouw examenresultaat. Vermeld hierbij duidelijk titel en bericht van de proef en de datum van uw deelname.

 

Waar/hoe kan ik me voorbereiden op de psychotechnische proeven?
De psychotechnische proeven kunnen bestaan uit een gedeelte: professionele persoonlijkheid, algemeen intellectueel niveau, snelheid en nauwkeurigheid waarnemen, oriëntatievermogen, ruimtelijk inzicht, geheugen en herkennen en controleren van een instrument. Klik hier om je voor te bereiden op de psychotechnische testen.

 

Mijn adres is gewijzigd sinds mijn inschrijving. Waar moet ik dit melden?
Wanneer je reeds bent uitgenodigd voor de proef waarvoor je bent ingeschreven, moet je via mail contact op te nemen met de contactpersoon vermeld onderaan op jouw uitnodiging. Wanneer je nog geen uitnodiging hebt ontvangen kan je hiervoor contact opnemen met de Centrale Examencommissie op het gratis nummer 0800/35 116 (enkel tijdens de kantooruren) of per e-mail via aanwerving@hr-rail.be .

 

Ik heb al deelgenomen voor een functie en was niet geslaagd. Is het mogelijk om hiervoor nogmaals in te schrijven?

De mogelijkheid bestaat om je nogmaals in te schrijven voor onze proeven. Let wel, dit is enkel mogelijk bij het verschijnen van een nieuw bericht. Een bericht is een genummerde aankondiging van een proef. Het berichtnummer kan je terugvinden onderaan de functiebeschrijving en in de titel op de brief/mail van de proef waar je reeds aan hebt deelgenomen. De kandidaten die afwezig waren zonder verwittiging moeten tevens wachten tot een nieuw bericht verschijnt alvorens opnieuw in te schrijven.

De kandidaten die niet verwittigen verkrijgen een verbod tot deelname voor alle functies gedurende één jaar.

   

C.  FAQ omtrent de effectieve statutaire aanwerving na slagen

Ik ontving een brief dat ik laureaat ben, hoe verloopt het nu verder?
Jouw dossier wordt overgemaakt aan de dienst aanwervingen. De geldigheid van de proef is vastgesteld op twee jaar. Vanaf het moment dat er tewerkstellingsplaatsen beschikbaar zijn zal je indien nodig worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek. De dag van dit onderzoek neem je het originele diploma mee dat toegang geeft tot de functie en je verkrijgt ook alle informatie met betrekking tot jouw aanwerving.

 

Ik ben laureaat van een proef maar ik wens nog niet onmiddellijk te starten binnen de Belgische Spoorwegen. Kan ik mijn aanwerving uitstellen?
De geldigheid van de proef is vastgesteld op twee jaar. De mogelijkheid bestaat om jouw aanwerving uit te stellen. Je dient hiervoor contact op te nemen met de dienst aanwervingen die jou van alle modaliteiten hieromtrent op de hoogte zal brengen.

 

Kan ik de plaats kiezen waar ik tewerkgesteld zal worden?
Als je laureaat bent van een proef zal je na het medisch onderzoek van het aanwervingsbureau meer informatie krijgen over jouw werkzetel. Als je niet naar het medisch onderzoek moet komen, zal jouw uitnodiging voor een aanwerving de werkzetel vermelden. Je kunt dan de daarop aangeduide contactpersoon telefoneren of mailen voor meer informatie. Indien je de voorgestelde werkzetel weigert, kan je jouw voorkeur voor andere werkzetels doorgeven aan het aanwervingsbureau. Je blijft dan enkel kandidaat voor een aanwerving in de door jou gekozen plaatsen binnen de geldigheidsduur van de proef.

 

Wanneer moet ik mijn vooropzeg geven bij mijn huidige werkgever?
We raden je aan om jouw ontslag bij de huidige werkgever niet te geven vooraleer je van de dienst aanwervingen schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van jouw aanwerving. De mogelijkheid bestaat om jouw aanwerving uit te stellen. Je kan hiervoor contact op te nemen via aanwerving@hr-rail.be. 

 

Wat gebeurt er als ik niet slaag voor mijn stage of opleiding?
In dit geval betekent dit jouw ontslag bij de Belgische Spoorwegen. Indien je opnieuw wenst te solliciteren bij de Belgische Spoorwegen dien je rekening te houden dat er onder bepaalde voorwaarden een verbod tot aanwerving bestaat na mislukking in de stage/opleiding.

 

Wat gebeurt er met het aantal verlofdagen van bij mijn huidige werkgever?
Als statutaire werknemer krijg je vakantiedagen voor het lopende jaar. Dit is anders dan in de privésector, waar het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, afhankelijk is van je prestaties van het vorige jaar. Daarom kan je de resterende verlofdagen van je vorige werkgever niet overbrengen naar de Belgische Spoorwegen en moet je hem de uitbetaling vragen van de dagen die je niet genomen hebt.

 

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden binnen de Belgische Spoorwegen?

Voor welk beroep je ook kiest, als statutaire medewerker bij de Spoorwegen krijg je altijd de mogelijkheid om door te groeien. Soms volstaat het dat je een gunstige beoordeling krijgt, maar meestal moet je ook slagen voor een proef. Deze proeven worden regelmatig georganiseerd, en als je je hiervoor inschrijft, kan je rekenen op de nodige ondersteuning van onze kant.

Doorgroeien naar een hogere positie betekent in de eerste plaats dat je meer verantwoordelijkheid krijgt, maar je jobinhoud kan soms ook helemaal veranderen. Een voorbeeld: een treinbegeleider die slaagt voor de proef van eerste treinbegeleider, kan internationale reizigerstreinen zoals de Thalys begeleiden, maar hij kan ook andere taken krijgen: het opstellen van diensttabellen, het coachen van andere treinbegeleiders. Als deze eerste treinbegeleider daarna ook nog eens slaagt voor de bevorderingsproef van instructeur, kan hij meewerken aan de opleiding van nieuwe treinbegeleiders, en zo zijn opgedane kennis en ervaring doorgeven, of hij kan meer organisatorische verantwoordelijkheden krijgen. Mogelijkheden genoeg dus! Indien je als universitair wordt aangeworven, behoor je onmiddellijk tot het middenkader en kan je niet meer deelnemen aan bevorderingsproeven. Maar er is voor jou natuurlijk wel een andere doorgroeimogelijkheid voorzien: als je later een positieve beoordeling krijgt, heb je recht op een bijkomende weddeverhoging en kan je in het hoger kader terechtkomen.

We moedigen je zeker aan om gebruik te maken van alle kansen die je krijgt, maar wel nog even dit: als je er de voorkeur aan geeft om niet op te klimmen, maar met veel enthousiasme het beroep wil blijven uitoefenen waarvoor je oorspronkelijk gekozen hebt, dan hebben wij daar zeker niets op tegen. De ervaring die je mettertijd opbouwt, zal immers jouw grootste troef zijn!

 

Wordt er voorzien in de terugbetaling van vervoerskosten (auto)?
De Belgische Spoorwegen bezorgen een vrijkaart aan al haar personeelsleden waarbij de gratis verplaatsing met de trein voorzien wordt in België of de Benelux. Er wordt geen terugbetaling van vervoerskosten voorzien voor verplaatsingen met de auto of met de fiets. Vaak kan je wel genieten van een tussenkomst voor bus/tram/metro.

Kan ik binnen de Belgische Spoorwegen van job veranderen?
Eens je bij de Belgische Spoorwegen tewerkgesteld wordt, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden deel te nemen aan gesloten en openbare proeven en jouw carriere een andere wending te geven.