Franse taaltest voor Nederlandstaligen

Voor u begint met de inschrijving, nodigen wij u uit om uzelf te testen betreffende uw huidige kennis van het Frans. Voor het uitoefenen van het beroep treinbegeleider is kennis van de Franse taal immers onontbeerlijk. De eerste stap in de selectieprocedure is trouwens een eliminerend examen tweede landstaal waarop u minimaal 15/30 moet halen.

De resultaten van deze test worden niet geregistreerd en worden u enkel als informatie gegeven.

Nadat u de test ingevuld hebt, krijgt u automatisch het resultaat en kunt u verdergaan met de inschrijving.

Woordenschat

Kies de juiste vorm

Exemple

Het spoor                                le quai                         la voiture                                le train                               x la voie  

 

Het varken 

De klacht 

De baksteen

Het laden

De mouw

Voorzetsels

Kies de juiste vorm

Exemple

 slaan tegen een muur - frapper ... un mur                                                                                                        sur        à       x contre      au

 

op zijn kantoor zijn - être ..... son bureau

op de benedenverdieping wonen - habiter ..... rez-de-chaussée

in het midden van het bos wonen - habiter ..... milieu du bois

een film op de televisie zien - voir un film ..... la télévision

op een brief antwoorden - répondre ..... une lettre

Vervoeging

Wat is de juiste vorm?

je travaille (indicatif présent)

parler (spreken): vous .....

j'ai travaillé (passé composé)

aller (gaan): tu .....

je travaille (indicatif présent)

commencer (beginnen): nous .....

travaille! (impératif présent)

bouger (bewegen): .....

je travaillais (indicatif imparfait)

rouler (rijden): elles .....

Meervouden

Kies de juiste vorm

Kies het juiste meervoud

Kies het juiste meervoud

Kies het juiste meervoud

Adjectieven

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Voornaamwoorden

Kies de juiste vorm

nos voisins aiment tout ..... est espagnol

vous avez promis de nous inviter. Vous ..... avez vraiment promis

Vervoegingen

Vul de juiste vorm aan

si j'étais riche, .....

l'année dernière, .....
 

Zinnen

Kies de juiste zin

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm

Kies de juiste vorm